Dyżury nauczycieli SOSW w Słupsku 2015/2016

    
  

ulica

part.1, sekr.

dyż+łącz

k/świetlicy

part.5,s.69+s.gim

boisko

Ip, s 38 +łącz

k/biblioteki

II p, s. 55+IIIp.

II p. s.60+łącz

II p.k/windy

    

poniedziałek

0 7:40- 8:00

I.Odija

S.Wilbrandt

A.Kowalik

A Andrzejczuk

W.Romański

---

O.Kozłowska

G.Bytnerowicz

E.Marcinkowska

S.Janusz

K.Soł-Szuran

0 7:40- 8:00

poniedziałek

  

 1  8:45- 8:50

M Kieresińska

A.Fudro

H.Tomaszewska

A.Kowalik

J.Maciesza

A.Zbrojewska

Z.Stodoła

A.Kurowska

M.Iwańska

M.Mak-Lipka

S.Wilbrandt

 1  8:45- 8:50

  

 2  9:35- 9:45

A.Kurowska

E.Górska

B.Sz-Łukasiak

M.Zakrzewski

J.Maciesza

J.Naprawska

O.Kozłowska

M.Mak-Lipka

A.Kiep-Chudko

S.Janusz

I.Odija

 2  9:35- 9:45

  

 3 10:30-10:40

M.Kalinowska

E.Świergal

A Fudro

A.Browka

K.Franiewska

M.Botwinionek

B.Kopowicz

M.Kulhawik

M.Rusinek

A.Bartczak

A.Rusinek

 3 10:30-10:40

  

 4 11:25-11:35

P.Grędecki

B.Sz-Łukasiak

M.Zakrzewski

M.Szłyk

K.Głuszek

W.Romański

M.Korejwo

A.Zbrojewska

A.Kiep-Chudko

J.Naprawska

M.Iwańska

 4 11:25-11:35

  

 5 12:20-12:40

A.Pietkiewicz

A.Misan

M.Stachyra

A.Rusinek

B.Zielonko

J.Zaparta

M.Żuk

E.Drabik

M.Hajko

A.Kwaśniewska

A.Bartczak

 5 12:20-12:40

  

 6 13:25-13:40

M.K-Andruch

E.Górska

A.Henke

M.Szłyk

B.Odal-Tchórzko

M.Mak-Lipka

E.S-Nawój

M.Rusinek

J.Gralak

G.Bytnerowicz

J.Selke

 6 13:25-13:40

  

7. 14:25-14:30

---

M.JazowskI

A.Pietkiewicz

A.Rusinek

B.Odal-Tchórzko

---

M.Korejwo

E Drabik

J.Gralak

J.Naprawska

7. 14:25-14:30

  
  

ulica

part.1, sekr.

dyż+łącz

k/świetlicy

part.5,s.69+s.gim

boisko

Ip, s 38 +łącz

k/biblioteki

II p, s. 55+IIIp.

II p. s.60+łącz

II p.k/windy

    

wtorek

0 7:40- 8:00

J.Król

K.Soł-Szuran

M.Adamczuk

B.Wawrzyniak

B.Zielonko

---

M.Korejwo

E.Marcinkowska

M.Żuk

J.Zaparta

0 7:40- 8:00

wtorek

  

 1  8:45- 8:50

A.Zbrojewska

E.Drabik

A.Fudro

A.Andrzejczuk

M.Kulhawik

K.Franiewska

S.Janusz

S.Wilbrandt

A.Kiep-Chudko

Z.Goś

R.K-Sulikowska

 1  8:45- 8:50

  

 2  9:35- 9:45

A.Rusinek

A.Misan

E.Górska

A.Kurowska

K.Franiewska

P.Grędecki

M.Korejwo

E.Drabik

A.Bartczak

M.Kulhawik

 2  9:35- 9:45

  

 3 10:30-10:40

A.Zbrojewska

E.Świergal

B.Sz-Łukasiak

A.Browka

J.Maciesza

M.Zakrzewski

S.Janusz

A.Pietkiewicz

A.Kiep-Chudko

E.S-Nawój

J.Naprawska

 3 10:30-10:40

  

 4 11:25-11:35

J.Henke

E.Świergal

A.Fudro

E. Górska

J.Maciesza

M.Jazowski

M.Żuk

A.Rusinek

B.Kopowicz

M.Botwinionek

I.Odija

 4 11:25-11:35

  

 5 12:20-12:40

M.Mak-Lipka

M.Stachyra

B.Sz-Łukasiak

A.Browka

H.Tomaszewska

J.Gralak

M.Botwinionek

M.Witomska

M.K-Andruch

E.S-Nawój

R.K-Sulikowska

 5 12:20-12:40

  

 6 13:25-13:40

A.Kwaśniewska

J.Selke

M.Iwańska

M.Szłyk

K.Bukowska

P.Grędecki

O.Kozłowska

Z.Stodoła

M.Skierś

U.Kołnierzak

M.Kalinowska

 6 13:25-13:40

  

7. 14:25-14:30

---

B.Odal-Tchórzko

M.Witomska

M.Szłyk

E.K-Szweda

---

O.Kozłowska

J.Selke

J.Gralak

Z.Stodoła

M.Kalinowska

7. 14:25-14:30

  
  

ulica

part.1, sekr.

dyż+łącz

k/świetlicy

part.5,s.69+s.gim

boisko

Ip, s 38 +łącz

k/biblioteki

II p, s. 55+IIIp.

II p. s.60+łącz

II p.k/windy

    

środa

0 7:40- 8:00

A.Andrzejczuk

M.Stachyra

M.Jazowski

M.Adamczuk

U.Kołnierzak

---

M.Korejwo

B.Wawrzyniak

G.Bytnerowicz

M.Kalinowska

S.Janusz

0 7:40- 8:00

środa

  

 1  8:45- 8:50

M Kieresińska

I.Odija

A.Browka

A.Andrzejczuk

A.Misan

B.Zielonko

S.Janusz

K.Czupr-Polańska

E.Drabik

B.Sz-Łukasiak

K.Soł-Szuran

 1  8:45- 8:50

  

 2  9:35- 9:45

B.Goś

J.Naprawska

M.Jazowski

A.Browka

E.K-Szweda

M.Zakrzewski

A.Kiep-Chudko

A.Zbrojewska

M.K-Andruch

M Kalinowska

K.Czupr-Polańska

 2  9:35- 9:45

  

 3 10:30-10:40

K.Głuszek

M.Adamczuk

M.Jazowski

A.Andrzejczuk

J.Maciesza

B.Odal-Tchórzko

M.Żuk

S.Wilbrandt

M.Hajko

A.Henke

R.K-Sulikowska

 3 10:30-10:40

  

 4 11:25-11:35

Z.Goś

D. Gaweł

Z.Stodoła

M.Witomska

P.Grędecki

M.Iwańska

M.Botwinionek

J.Selke

E.S-Nawój

J.Naprawska

J.Gralak

 4 11:25-11:35

  

 5 12:20-12:40

M.Rusinek

J.Maciesza

A.Kurowska

M.Szłyk

K.Franiewska

H.Tomaszewska

J.Król

J.Henke

M.Kulhawik

A.Kwaśniewska

J.Zaparta

 5 12:20-12:40

  

 6 13:25-13:40

A.Fudro

E.Świergal

G.Bytnerowicz

M.Waraksa

K.Bukowska

W.Romański

B.Kopowicz

A.Pietkiewicz

E.Marcinkowska

M.Mak.-Lipka

Z.Stodoła

 6 13:25-13:40

  

7. 14:25-14:30

---

E.Świergal

M.Zakrzewski

A.Kowalik

W.Romański

---

B.Kopowicz

M Iwańska

A.Kurowska

J Zaparta

M.Waliński

7. 14:25-14:30

  
  

ulica

part.1, sekr.

dyż+łącz

k/świetlicy

part.5,s.69+s.gim

boisko

Ip, s 38 +łącz

k/biblioteki

II p, s. 55+IIIp.

II p. s.60+łącz

II p.k/windy

    

czwartek

0 7:40- 8:00

A.Misan

K.Bukowska

K.Soł-Szuran

M.Waraksa

B. Zielonko

---

J.Król

A.Rusinek

E.Marcinkowska

A.Zbrojewska

0 7:40- 8:00

czwartek

  

 1  8:45- 8:50

S.Wilbrandt

B.Odal-Tchórzko

A Andrzejczuk

A.Kwaśniewska

K.Franiewska

M. Żuk

E.Drabik

M. Korejwo

J.Zaparta

Z.Goś

 1  8:45- 8:50

  

 2  9:35- 9:45

B.Goś

E.Drabik

M.Szłyk

M.Waraksa

E.K-Szweda

J.Maciesza

A.Bartczak

A.Rusinek

M.Hajko

A.Kwaśniewska

J.Selke

 2  9:35- 9:45

  

 3 10:30-10:40

M.Kieresińska

A.Misan

B.Sz-Łukasiak

M.Kulhawik

K.Franiewska

E.K-Szweda

M.Botwinionek

S.Wilbrandt

B.Kopowicz

G.Bytnerowicz

A.Zbrojewska

 3 10:30-10:40

  

 4 11:25-11:35

M.Iwańska

J.Selke

B.Sz-Łukasiak

M.Waraksa

P.Grędecki

M.Adamczuk

B.Kopowicz

B.Goś

A.Bartczak

M Kalinowska

M.Kulhawik

 4 11:25-11:35

  

 5 12:20-12:40

M.Waliński

A.Fudro

B.Odal-Tchórzko

M.Skierś

RK-Sulikowska

M.Zakrzewski

O.Kozłowska

M.Mak-Lipka

J.Gralak

A.Kiep-Chudko

A.Kowalik

 5 12:20-12:40

  

 6 13:25-13:40

M.Rusinek

M.Witomska

A.Kurowska

A.Browka

W.Romański

A.Wilbik

U.Kołnierzak

A.Pietkiewicz

E.S Nawój

J.Naprawska

M.Iwańska

 6 13:25-13:40

  

7. 14:25-14:30

---

M.Adamczuk

K.Głuszek

A.Browka

M.Jazowski

---

D Gaweł

M.Witomska

M. Kalinowska

J.Naprawska

A.Fudro

7. 14:25-14:30

  
  

ulica

part.1, sekr.

dyż+łącz

k/świetlicy

part.5,s.69+s.gim

boisko

Ip, s 38 +łącz

k/biblioteki

II p, s. 55+IIIp.

II p. s.60+łącz

II p.k/windy

    

piątek

0 7:40- 8:00

M.Stachyra

I.Odija

W.Romański

K.Soł-Szuran

K.Franiewska

---

U.Kołnierzak

J.Selke

R.K-Sulikowska

J.Zaparta

B.Zielonko

0 7:40- 8:00

piątek

  

 1  8:45- 8:50

A.Kowalik

E.Świergal

K.Głuszek

M.Waraksa

B.Odal-Tchórzko

A.Kiep-Chudko

M.Żuk

M.Kieresińska

E.S-Nawój

M.Skierś

B.Zielonko

 1  8:45- 8:50

  

 2  9:35- 9:45

M.Wtomska

E.Świergal

A.Fudro

A.Andrzejczuk

K.Franiewska

M.Jazowski

M.Żuk

M.Kulhawik

M.Hajko

R.K-Sulikowska

M.Skierś

 2  9:35- 9:45

  

 3 10:30-10:40

A.Zbrojewska

J.Gralak

B.Sz-Łukasiak

J.Henke

M.Jazowski

Z.Stodoła

M.Botwinionek

S.Wilbrandt

A.Kiep-Chudko

E.S-Nawój

A.Kurowska

 3 10:30-10:40

  

 4 11:25-11:35

M.Kieresińska

A.Misan

M.Iwańska

I.Odija

P.Grędecki

M.Jazowski

J.Król

J.Naprawska

B.Kopowicz

A.Kurowska

M.Kalinowska

 4 11:25-11:35

  

 5 12:20-12:40

E.Drabik

B.Odal-Tchórzko

K.Bukowska

M.Szłyk

M.Zakrzewski

E.K-Szweda

A.Kwaśniewska

M.Adamczuk

M.K.-Andruch

A.Pietkiewicz

A.Zbrojewska

 5 12:20-12:40

  

 6 13:25-13:40

M.Rusinek

J.Henke

A.Rusinek

K.Czupr-Polańska

P.Grędecki

E.K-Szweda

M.Botwinionek

M.Waliński

E.Marcinkowska

M.K-Andruch

M.Iwańska

 6 13:25-13:40

  

7. 14:25-14:30

---

M.Botwinionek

M.Rusinek

K.Czupr-Polańska

J.Henke

---

---

A.Rusinek

E.Marcinkowska

M.Iwańska

7. 14:25-14:30

  
  

ulica

part.1, sekr.

dyż+łącz

k/świetlicy

part.5,s.69+s.gim

boisko

Ip, s 38 +łącz

k/biblioteki

II p, s. 55+IIIp.

II p. s.60+łącz

II p.k/windy